Bebekler Aylara Göre Neler Yapabilir?

Bebekler Aylara Göre Neler Yapabilir? – Bebeklerin ilk yılı, hayatın en hızlı ve en çarpıcı gelişim dönemlerinden biridir. Her ay, bebekler yeni beceriler kazanır, çevreleriyle daha etkileşimli hale gelirler ve dünyayı keşfetme şekilleri gözle görülür şekilde değişir. Bu süreçte, ebeveynler ve bakıcılar, bebeklerinin her bir aşamada nasıl ilerlediğini merak ederler. İşte, yeni doğan bir bebekten başlayarak on iki aylık olana kadar bebeklerin ay ay fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini detaylı bir şekilde ele alan rehberimiz. Bu bilgiler, bebek gelişiminin genel bir çerçevesini sunarken, her bir çocuğun kendi benzersiz hızında büyüdüğünü ve geliştiğini unutmamak önemlidir.

1 Ay

 • Göz Gelişimi: Bebekler bu ayda yaklaşık 20 cm mesafedeki cisimleri net bir şekilde görebilirler. Göz kontağı başlangıcı görülebilir.
 • Sosyal ve Duygusal Gelişim: Kişilik gelişimine dair ilk ipuçları görülür. Bebeğinizin bu dönemdeki tepkileri karakterinin erken sinyallerini verebilir.
 • Ses Tanıma: Bebek, anne sesini diğer seslerden ayırt edebilir ve ay sonuna doğru yetişkin seslerine tepki vermeye başlar.
 • Beslenme Düzeni: Beslenme saatleri giderek daha öngörülebilir ve düzenli hale gelir.

2 Ay

 • Duygusal İfade: Mutluluk veya rahatsızlık gibi duygularını daha belirgin şekillerde ifade eder. Bilinçli gülümsemeler göstermeye başlar.
 • Sosyal Tanıma: Bebek artık annesini ve babasını tanır, onların sesleri veya kucağına alınması onu sakinleştirebilir.
 • Uyku Düzeni: Uyku saatleri düzenlenmeye başlar.
 • Fiziksel Gelişim: Nesneleri gözleriyle takip edebilir, yattığı yerde başını kaldırabilir ve elleriyle nesneleri kavramaya başlar.

3 Ay

 • Ses Tanıma: Sadece annenin değil, diğer insanların seslerini de ayırt edebilir.
 • Duygusal Düzenlenme: Daha uyumlu hale gelir ve daha az ağlar.
 • Sosyal Farkındalık: İnsanları birbirinden ayırt etme yeteneği gelişir.
 • Mimikler ve İletişim: Beğendiği veya beğenmediği şeylere mimiklerle tepki verebilir, konuşmalara çeşitli sesler çıkararak yanıt verir.
 • Motor Gelişim: Başını ve bedenini daha iyi kontrol eder, hareketleri artar, ellerini kullanarak nesnelere uzanır ve nesneleri ağzına götürmeye başlar.
 • Görme Gelişimi: Nesneleri daha detaylı görebilir.
 • Uyku ve Beslenme Düzeni: Uyku ve beslenme düzeni daha da oturur.

4 Ay

 • Gözlem Yeteneği: Bebekler hareketli nesneleri daha keskin bir şekilde izleyebilir ve insan yüzlerine büyük ilgi gösterir.
 • Sosyal Gelişim: Gülümsemeler artar ve insanlarla etkileşimde bulunmaktan keyif alır. Çeşitli ses tonları ve gülümsemelerle sosyal becerilerini sergiler.
 • Sesli İletişim: “Agucuk” veya benzeri sesler çıkarmaya başlar. Anne ve baba gibi tanıdık sesleri tanır ve onlara dönerek tepki verebilir.
 • Motor Gelişim: Sırt üstü yatarken ayaklarını tutabilir, daha fazla hareket edebilir. Elleriyle nesneleri sıkıca tutmaya başlar.
 • Uyku Düzeni: Gündüz uykuları azalırken, gece uykuları daha uzun süreli ve düzenli hale gelir.

5 Ay

 • Duyusal Gelişim: Renkleri ve desenleri daha net ayırt eder. Çevresindeki dünyayı keşfetmek için daha aktif bir merak gösterir.
 • Sosyal ve Duygusal Gelişim: Yabancılara karşı biraz çekingenlik gösterebilir. Aile üyeleriyle güçlü bir bağ kurar ve onların yokluğunda huzursuzluk hissedebilir.
 • Fiziksel Beceriler: Karın üstü yatarken destekle oturabilir. Nesneleri bir elden diğerine geçirebilir ve kendi başına oyunlar oynayabilir.
 • Ses Çıkarma ve Taklit: Sesler ve kelime benzeri yapılar çıkarmaya başlar. Ebeveynlerin yaptığı basit hareketleri taklit edebilir.
 • Uyku ve Beslenme: Katı gıdalara geçiş için hazırlık yapılabilir, ancak çoğu beslenme hala sıvı formdadır.

6 Ay

 • Tanıma ve İletişim: İsimlerine tepki verir ve seslerle iletişim kurmaya devam eder. “Baba” veya “anne” gibi basit kelimeleri söylemeye başlayabilir.
 • Motor Gelişim: Oturma becerileri gelişir, bazen destekle bazen desteksiz oturabilir. Emeklemeye başlama aşamasına gelebilir.
 • Sosyal Etkileşim: Daha fazla insanla etkileşime girer, oyunlar oynamak ve etkileşimde bulunmak isteyebilir.
 • Gelişmiş Duyusal Beceriler: Nesneleri inceleyerek ve keşfederek duyusal yeteneklerini geliştirir. Ağzına daha az nesne götürmeye başlar.
 • Uyku ve Yeme Düzeni: Daha düzenli uyku paternleri sergiler ve bazı katı gıdaları deneyebilir, bu da beslenme çeşitliliğini artırır.

7 Ay

 • Sosyal ve Duygusal Gelişim: Ebeveynlerine karşı daha belirgin bir bağlılık gösterir ve yabancılarla karşılaştığında çekingenlik ya da endişe belirtileri sergileyebilir.
 • Motor Beceriler: Desteksiz oturabilir ve emeklemeye başlayabilir. Nesneleri incelemek için kullanabileceği daha gelişmiş el becerilerine sahip olur.
 • İletişim ve Tanıma: Sesler ve bazı basit kelimelerle aktif olarak iletişim kurar. Tanıdık kişileri ve nesneleri adlarıyla tanıyabilir.
 • Keşif ve Oyun: Nesneleri farklı şekillerde keşfeder; atabilir, çırpabilir, çekebilir. Saklambaç gibi basit oyunları anlamaya başlar.
 • Beslenme ve Uyku Düzeni: Katı gıdaları daha rahat tüketebilir. Uyku düzeni genellikle daha öngörülebilir hale gelir, ancak diş çıkarma dönemleri uyku düzenini bozabilir.

8 Ay

 • Motor Gelişim: Emekleme becerisi artar, bazı bebekler mobilyalara tutunarak ayakta durmaya çalışabilir. Nesneleri parmaklarıyla işaret edebilir.
 • Sosyal ve Duygusal Gelişim: Bağımsızlık isteği belirginleşir; kendi başına yemek yemeye çalışabilir. Ayrılık anksiyetesi daha belirgin olabilir.
 • İletişim ve Bilişsel Gelişim: “Baba”, “anne” gibi kelimeleri daha sık kullanabilir. Nesnelerin kalıcı olduğunu anlamaya başlar, yani bir nesne gözden kaybolsa bile o nesnenin var olduğunu bilir.
 • Oyun ve Keşif: Çeşitli nesnelerle daha karmaşık oyunlar oynayabilir, nesneleri birleştirip ayırabilir.
 • Beslenme ve Uyku: Gelişen motor becerileri ile kendine özgü yeme alışkanlıkları geliştirir. Uyku rutinleri daha da sabitlenir.

9 Ay

 • Motor ve Fiziksel Beceriler: Mobilyalara tutunarak kısa mesafelerde yürüyebilir. Otururken veya emeklerken daha deneyimli ve hızlıdır.
 • Sosyal Gelişim: İstek ve ihtiyaçlarını ifade etmekte daha belirgin yöntemler kullanır, örneğin göstermek veya ses çıkarmak. Yabancı kişilere karşı daha seçici olabilir.
 • Dil ve İletişim: Basit taklit oyunları oynayarak sözcükleri ve jestleri taklit eder. Basit komutları anlar ve uygulayabilir.
 • Bilişsel Gelişim: Nesne kalıcılığı kavramı tam olarak yerleşir. Problem çözme yetenekleri gelişir; örneğin bir oyuncağı almak için ulaşabilir veya bir engeli aşabilir.
 • Beslenme ve Uyku: Katı gıdalarla daha çeşitli beslenme, parmak gıdaları kullanarak kendi kendine yemek yeme yeteneği artar. Uyku düzeni bazı bebeklerde gece uyanmalarıyla kesintiye uğrayabilir, çünkü daha fazla hareket kabiliyeti ve gelişen sosyal bilinç nedeniyle ayrılık kaygısı artabilir.

10 Ay

 • Motor Beceriler: Bebekler bu dönemde mobilyalara tutunarak güvenle yürümeye başlayabilir. Oturmadan doğrulma ve tekrar oturma becerisi gelişir.
 • Sosyal ve Duygusal Gelişim: Bağımsızlık isteği daha da artar; kendi kendine yemek yeme çabaları güçlenir. Ayrılık anksiyetesi devam edebilir.
 • Dil ve İletişim: Daha fazla kelime kullanmaya başlar ve basit talimatları anlayabilir. Çevresindeki kişilere seslenmeye çalışır, çeşitli ses tonları ve jestlerle iletişim kurar.
 • Bilişsel Gelişim: Nesne kullanımında daha amaçlı hareket eder; örneğin bir kaşığı kullanma girişiminde bulunabilir. Çözüm yolları arar, basit sorunları çözebilir.
 • Beslenme ve Uyku: Katı gıdalara olan ilgi artar, daha çeşitli yiyecekleri denemeye başlar. Uyku düzeni genellikle daha istikrarlıdır, ancak diş çıkarma ve gelişen hareketlilik nedeniyle bazı geceler rahatsız olabilir.

11 Ay

 • Motor Gelişim: Bazı bebekler bu ayda kendi başlarına yürümeye başlar. Emekleme ve mobilya destekli yürüme becerileri çok gelişmiştir.
 • Sosyal ve Duygusal Gelişim: Ebeveynler ve tanıdık bakıcılarla güçlü bağlar kurmuştur. Oyun oynarken sosyal etkileşimi artar, sıra alma gibi sosyal beceriler gelişmeye başlar.
 • Dil ve İletişim: Basit kelimelerle cümleler kurmaya başlayabilir. İsteklerini ve ihtiyaçlarını daha belirgin ifade eder.
 • Bilişsel Gelişim: Nesneleri gruplayabilir ve sınıflandırabilir, basit bulmaca parçalarını yerleştirmeye çalışır.
 • Beslenme ve Uyku: Kendi kendine yemek yeme becerisi artar, çatal ve kaşık kullanmaya başlayabilir. Uyku saatleri genel olarak düzenli olmasına rağmen, gelişmekte olan bağımsızlık duygusu nedeniyle bazen direnç gösterebilir.

12 Ay

 • Motor Beceriler: Çoğu bebek bu aya kadar yürümeye başlamıştır. Hareketler daha koordineli ve amaçlı hale gelir.
 • Sosyal ve Duygusal Gelişim: Aile üyeleriyle ve tanıdık kişilerle güçlü ilişkiler kurar, ancak yabancılara karşı halen çekingen olabilir. Grup oyunlarında yer almaya başlar.
 • Dil ve İletişim: Çok sayıda kelime bilir ve basit cümleler kullanabilir. Ses tonu ve beden dili ile iletişimi destekler.
 • Bilişsel Gelişim: İşlem sırasını anlar ve basit komutları yerine getirebilir. Nesneler arası ilişki kurmaya başlar, örneğin bir anahtarın kapıyı açtığını anlayabilir.
 • Beslenme ve Uyku: Çoğu gıdayı kendisi yiyebilir, fakat hâlâ ebeveyn yardımına ihtiyaç duyar. Uyku düzeni, gece boyunca sürekli uyuma eğilimi gösterir, ancak bazı bebekler hâlâ gece uyanabilir.

Similar Posts